Aktuellt/Nyhetsbrev

Vårens Weekends, 2019

Yoga & Qigong 1-3 Feb, Kropp & själ 8-10 Mars, Skrivarweekend 12-14 April, Mat & Brödbakning 12-14 April, Träningsweekend 3-5 Maj, Sommarharmoni 17-19 Maj, Stresshantering & återhämtning! 14-16 Juni

Klicka här för mer info!

 


AIRY – Artist in Residence

AIRY – Artist in Residence Västernorrland is a residency program that includes three residences. The residences is located in three different places in the region, one of those is a literary residence at Österåsens hälsohem in Sollefteå.

AIRY will give you as an artist or author time for further development, reflection and exploration of your own artistic expression. Furthermore, AIRY creates opportunities for you to develop contexts around each residence, such as workshops, lectures, art talks and meetings with other artists or authors in the region. A residence can also lead to an exhibition. Read more about AIRY – Artist in Residence here.

 


 

Att arbeta med levnadsvanor i praktiken

En SK-kurs för läkare och övrig vårdpersonal.

Av de 10 främsta orsakerna för sjukdom och förtida död är 8 levnadsvanor (kost, alkohol, narkotika, tobaksrökning, fysisk inaktivitet) eller livsstilsrelaterade riskfaktorer (högt blodtryck, högt BMI, högt fasteblodsocker, högt totalkolesterol). Både folkhälsomyndigheten och livsmedelsverket betonar vikten av förbättrad grundutbildning och fortbildningsmöjligheter i kunskapsbaserat hälsofrämjande arbete. Kursen syftar främst till att förmedla praktisk erfarenhet i behandling med levnadsvaneförändring i multidisciplinära team.

Kursen förväntas ge ökad kompetens i hur man i samverkan mellan olika yrkesgrupper kan påverka levnadsvanor hos patienter med ökad risk för livsstilsrelaterad ohälsa.

Datum: 2019 03 25 – 2019 03 29

Plats: Österåsens hälsohem, Västernorrland

Kursen riktar sig främst till dig som är ST-läkare men även till övriga läkare samt andra vårdyrken i mån av plats.

För information och anmälan: Lipus, kurs nr: 20170157

.