Aktuellt/Nyhetsbrev

Att arbeta med levnadsvanor: lite teori och mycket praktik

En SK-kurs för läkare och övrig vårdpersonal.

Av de 10 främsta orsakerna för sjukdom och förtida död är 8 levnadsvanor (kost, alkohol, narkotika, tobaksrökning, fysisk inaktivitet) eller livsstilsrelaterade riskfaktorer (högt blodtryck, högt BMI, högt fasteblodsocker, högt totalkolesterol). Både folkhälsomyndigheten och livsmedelsverket betonar vikten av förbättrad grundutbildning och fortbildningsmöjligheter i kunskapsbaserat hälsofrämjande arbete. Kursen syftar främst till att förmedla praktisk erfarenhet i behandling med levnadsvaneförändring i multidisciplinära team.

Kursen förväntas ge ökad kompetens i hur man i samverkan mellan olika yrkesgrupper kan påverka levnadsvanor hos patienter med ökad risk för livsstilsrelaterad ohälsa.

Datum: 2018 04 16 – 2018 04 20

Plats: Österåsens hälsohem, Västernorraland

Kursen riktar sig främst till dig som är ST-läkare men även till övriga läkare samt andra vårdyrken i mån av plats.

För information och anmälan: Lipus, kurs nr: 20170157

 


Vårens Weekends 2018

Vinterglöd! 23-25/2, Mindfulness 23-25/3, Lär dig laga hälsosamma frukostar, mellanmål och desserter 20-22/4, Skrivarweekend 20-22/4, Träningsweekend 4-6/5, Återhämtning med Yoga & Qigong 18-20/5, Sommarharmoni 15-17/6

Klicka här för mer info!


.Jul

.

 

.