Vårdavgifter

Egenavgiften är 4 200 kr och omfattar hela rehabiliterings­programmet inkl uppföljning.
Samma egenavgift gäller för personer remitterade från andra län. Man svarar då även själv för resekostnaden.