Ödemmottagning

Vätskefyllda svullnader kan man få av olika anledningar men som oftast försvinner av sig själv.  Men ibland kan de bli kroniska och bör undersökas.
Ett ödem är en ökad svullnad i vävnaderna beroende på en underfunktion i lymfsystemet pga sjukdom, missbildning, mjukdelsskada eller tidigare given behandling.
Om så är fallet kan vi hjälpa till.

Vi behandlar primära/sekundära lymfödem, lipödem samt venösa problem med manuellt lymfdränage och/eller lymfapress,
ger information om kompressionskläder och egenvård.  Vi ger även telefonrådgivning och inom kort börjar vi med Lymfskola.
Remiss erfordras för vår bedömning och planering.

Kontakt Anki Höglund
076-1358289, odemmott.osterasen@gmail.com